KAZAKİSTAN’IN SİYASİYAPILANMA SÜRECİ İLE İLGİLİ BELGELERİN TANITILMASI

Orhan DOĞAN

Özet


Bu çalışmada,MaterialıPo İstorii Politiçeskogo Stroya Kazahstana, Tom 1
(=Kazakistan’ın Siyasi Yapılanma Tarihi İle İlgili Belgeler Cilt I) isimli eser tanıtılmış,
müteakiben, eserdeki belgelerin özellikleri ve muhtevalarıhakkında bilgi verilmiş, daha sonra ise
derlemeyi oluşturan 137 belgenin özet başlıklarısunulmuştur.
Bu derleme, XVIII. Yüzyılın 30’lu yıllarından başlayıp XX. Yüzyılın ilk on yılınıda içine alan
belgelerden oluşmaktadır. Belgeler, Kazak Hanlıklarının Rusya’nın himayesine girmesi ve
Kazakistan’ın siyasi yapılanmasına ışık tutmaktadır. Aynızamanda o dönemdeki Kazakistan’ın
Devlet ve Hukuk Tarihinin incelenmesinde büyük önem taşımaktadır.
Derlemeye alınan belgelerin, Kazakistan S.S.C. Merkezi Devlet Tarih Arşivleri, Özbekistan
S.S.C. Arşivleri ve Moskova Arşivlerinden seçildiği görülmektedir.
Eserdeki belgeler özelliklerine göre şöyle sınıflandırılmıştır: 1)Resmi kişilerin raporları 2)
Çarlık Yönetiminin resmi tutanakları 3)Kazakistan’da bulunmuşolan kişilerin raporları; 4)Kazak
Feodallarıtarafından Çar memurlarına gönderilen belgeler


Anahtar Kelimeler


Kazak Hanlıkları, Belgeler, Rusya’nın himayesi, Kazakistan.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.