OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON YILLARINDA GAZETE REKLAMLARI VE UYGULAMALARI

Mehmet İVRENDİ, İsmail AKBAL, Murat CANITEZ

Öz


Reklamcılık insanlarıbir mal veya hizmet satınalmaya ikna etmenin en etkili yollardan biridir.
Türkiye ekonomisinde reklamcılığın önemi ve etkileri ile ilgili bir takım kitaplar, makaleler vb.
bazıçalışmalarıbulmak mümkündür. Fakat, reklamcılığın tarihi ve başlangıcıhakkındaki
çalışmalar söz konusu olduğunda, çok az çalışma olduğunu görmekteyiz. Biz bu çalışmada
araştırmacıların dikkatini reklamcılığın tarihsel gelişimine çekmeye çalıştık. Bu çalışmanın esas
konusu Osmanlı  İmparatorluğu’ndaki gazete reklamlardır. Biz bu çalışmada, Osmanlı
İmparatorluğu’nun son dönemindeki gazete reklamlarınısergiledik ve bilimsel bir analizle
değerlendirdik.


Anahtar Kelimeler


Tutundurma, Gazete Reklamcılığı, Pazarlama, Reklam

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.