Almanca Öğretmeni Adaylarının Sözcük Öğreniminde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri

Şerife ÇELİKKAYA

Öz


YabancıDil öğreniminde geleneksel dilbilgisi kurallarınıtemel alan dil öğretim yöntemleri artık yerini farklı, öğrencilerin daha
etkin olduğu dil öğretim yöntemlerine, tekniklerine ve stratejilerine bırakmıştır. Öğrenci artık öğrenme yollarınıdaha bilinçli
kullanarak öğrenme kapasitelerini genişletmekte, bilgiyi kodlama- depolama ve çağrışım sağlayan dolaylıve dolaysız öğrenme
stratejileriyle edindikleri bilgilere yenilerini ekleyerek, hedeflerine daha kolay yaklaşabilmektedirler. İkinci yabancıdil öğrenme
sürecinde de öğrencilerin karşıkarşıya kalacağıen önemli sorunlardan biri sözcük öğrenimidir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalıprogramının 1., 2., 3., 4., sınıflarında 2011-2012 Eğitim Öğretim yılının bahar
döneminde öğrenim görmekte olan 178 Öğretmen adayının ikinci yabancıdil olarak Almanca öğrenirken sözcük öğreniminde
kullandıklarıöğrenme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmış, cinsiyet, sınıf gibi değişkenlere bakılarak kullanılan stratejiler
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


YabancıDil, Öğrenme, Sözcük, Strateji, (Araştırma)

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.