ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTAÖĞRETİM

Cengiz DÖNMEZ

Öz


Bu makalede Atatürk ve Cumhuriyet dönemindeki orta öğretim alanında yapılan çalışmalar
ele alınmıştır. Kuşkusuz cumhuriyet dönemi eğitimi ve bu kapsamda orta öğretim’de, Atatürk’ün
görüşve çalışmalarıdoğrultusunda şekillenmiştir. İkinci olarak başta Tevhid-i tedrisat kanunu
olmak üzere, heyet-i ilmiye toplantılarında ve milli eğitim  şuralarında yapılan konu ile ilgili
çalışmalara değinilmiştir. Buralardaki faaliyetlere değinildikten sonra, orta öğretim alanında yapılan
çalışmalar günümüze kadar getirilmiştir.
Çalışmamızda ele alınan bir diğer konu ise, orta öğretime öğretmen yetiştirme problemi
olmuştur. Bu çerçevede, Atatürk’ün öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşleri ve orta öğretim
kademesinde açılan okullar, günümüze kadar gelen süreçte incelenmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Atatürk, Ortaöğretim, Cumhuriyet Dönemi Eğitimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.