Ekonomik Büyüme Performansının Sürdürülebilir Kalkınma Algısı Anlamında Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Volkan ALPTEKİN

Öz


Günümüzde tüm dünyada bir hizmet sektörü olarak turizm sektörü çok hızlıbir gelişme göstermektedir. turizm sektörü
bakıldığında tüm dünyadaki hizmet sektörünün tek başına % 30’unu teşkil etmektedir. Turizmin ekonomilere olan net katkısını
hesaplamak pek çok açıdan çok mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte ulusal ve uluslar arasıyazında üzerinde mutabakata
varılan husus turizmin ekonomik büyümeye olumlu katkıyaptığıdır. Buna göre denilebilmektedir ki Türkiye ekonomisi özelinde
turizm özellikle 1980 sonrasıgeçirdiği evrimle rekabet edebilir sektörler arasında değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda bu
çalışmada tartılan konu ekonomik büyüme ve turizm sektörü gelirleri arasında özellikle uzun dönemli bir ilişki olup olmadığının
Vektör Oto Regresif Model ışığında test edilmesidir. Buna göre çalışmanın ampirik bulgularıda göstermektedir ki; turizm gelirleri
ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Öyle ki; söz konusu iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmeye yarayan
kointegrasyon analizi de bu iki değişken arasındaki ilişkinin uzun dönemli olduğunu raporlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Ekonomik Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma, VAR Analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.