TARİHİMİZİN İLK MİZAH DERGİSİDİYOJEN’İN KAPATMA CEZALARINA YİNE MİZAHİYOLDAN GÖSTERDİĞİ TEPKİLER

Hamza ÇAKIR

Özet


Sanayi Devrimi, Batı'da siyasal mücadeleyi getirirken beraberinde gazeteciliği de getirdi.
Bunun doğal sonucu olarak çizgi ile mizah gazetede buluştu. Mizahın çizgi ile anlatılmasıanlamına
gelen karikatürün Türkiye’de doğuşunda ve gelişmesinde de aynıçizgiyi görürüz. Basın
tarihimizde bu bağlamda ilk mizah dergisi 1870 yılında yayımlanan Diyojen dergisidir.
Dergi, yayımladığısiyasi karikatürler ve mizahi yazılarla o dönemin Osmanlıyönetimini
eleştirmiş; eşitlik, özgürlük, adalet ve meşrutiyetten yana tavır koymuştur. Ağır sansürün yeni
başladığısıralarda mutlakıyet yönetimini siyasi mizah yoluyla eleştirmesi üç kez kapatma cezası
almasına ve 183. sayıdan sonra da bir daha yayımlanmamak üzere yasaklanmasına yol açmıştır.
Çalışmamızda Kayserili Teador Kasap'ın çıkarmışolduğu Diyojen dergisi hakkında genel
hatlarıyla bilgi verdikten sonra derginin hangi yazılarından dolayıkapatma cezalarına çarptırıldığını
ve bu kapatma cezalarına kendi üslubuyla ne türden yanıtlar verdiğini ortaya koymaya yönelik
olacaktır.


Anahtar Kelimeler


Diyojen, mizah, basın, sansür

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.