GAZETECİLİKTE YENİBİR YÖNELİM: YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ

Ruhdan UZUN

Öz


Gazetecilik mesleğinin büyük medya gruplarının ekonomik gereklerine göre biçimlenmesinin
yarattığısorunlar, yeni bir gazetecilik anlayışının ortaya çıkmasına neden oldu. Yurttaşgazeteciliği
adıverilen bu yeni gazetecilik hareketi, hem akademisyenler hem de gazeteciler arasında
tartışmalara yol açtı. Bu makale, konuyla ilgili tartışmalardan yola çıkarak, 1990’lıyıllarda ABD’de
yaygınlaşan, ancak Türkiye’de fazla bilinmeyen yurttaşgazeteciliği deneyiminin doğasıve sonuçları
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yurttaşgazeteciliğinin temel argümanları,
özellikleri, gazetecilerin değişen rolü ve yeni teknolojilerle ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Yurttaş
gazeteciliğinin medya girişimlerinin kâr etme amaçlarından kaynaklanan yapısal sınırlamalarıgöz
önüne almayan bir girişim olduğu, yüzeysel sorunlarla sınırlıkaldığıbelirtilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Gazetecilik, YurttaşGazeteciliği, Kamusal Gazetecilik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.