II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE- IRAK SİYASİ İLİŞKİLERİ

Yüksel KAŞTAN

Öz


II. Dünya Savaşısonrasında İngiltere dünyada süper güç olma niteliğini kaybetmiştir. Artık
İngiltere’nin yerine ABD ve SSCB olmak üzere iki kuvvetli devlet oluşmuştur. Bu iki devletin
önderliğinde savaşın sonrasında barışısağlamak amacıyla Yalta ve Postdam Konferanslarında BM
Güvenlik Konseyi’ndeki oylama sonucunda beşülkeye (ABD, Çin, SSCB, İngiltere, Fransa)
sürekli “temsil” ve “veto” hakkıverilmiştir. Zirveler sonunda Avrupa’da demokratik rejimlerin
kurulacağıortak bir demeçle açıklanmıştır. Buna göre dünya ABD ve SSCB arasında paylaşılarak
her iki devletin arka bahçeleri belirlenmiştir. Bu nedenle Türkiye her iki ülke için de stratejik bir
önem arz etmiştir. ABD SSCB’nin Karadeniz’de önünü kesebilmek için Türkiye’yi yanında
görmek isterken, SSCB’de Türkiye’yi atlayarak Orta Doğu ülkelerinde nüfuz bölgeleri
oluşturmuştur.
Bu çalışmada II.Dünya savaşısonrasındaki süreçte Türkiye’nin Orta- Doğu ülkelerinden sınır
komşusu Irak ile arasındaki siyasi ilişkiler incelenmiştir. Siyasi ilişkiler içinde Irak’taki siyasi süreç,
Türkiye’nin Irak dışpolitikası, Türkiye’nin Irak’la olan meseleleri, Irak’taki Türkmenlerin
meseleleri ve Türkiye’nin izlediği siyaset yer almaktadır. Çalışmanın sonunda bu süreç incelenerek
bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Türkiye, Irak, siyaset, ilişki, II.Dünya Savaşı sonrası.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.