ERMENİ KOMİTELERİ HINÇAK VE TAŞNAKSÜTUN (Rus Adalet BakanıY. Muravyev’in Ermeni Komitelerine İlişkin Raporu)

Orhan DOĞAN

Öz


XIX. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Ermeni cemiyetleri, zamanla güç kazanarak Ermeni
toplumu üzerinde etkili olmaya başladılar. Bu Ermeni cemiyetlerinden Hınçak ve Taşnaksütun
cemiyetleri, Ermeni toplumunu yönlendiren birer partiler haline geldiler. Parti programları
incelendiğinde, amaçlarına ulaşmak için terör, isyan, tedhişvb. yöntemleri kullanmayıilke edinmiş
olan bu cemiyetler, bir taraftan terör eylemlerini gerçekleştirirken diğer taraftan da Osmanlı
İmparatorluğu içinde yaşayan Ermeni toplumunu Osmanlıya karşıtoplu isyanlara teşvik etmek
için ellerinden gelen her yönteme başvurdular. Hınçak ve Taşnaksütun cemiyetlerinin bu yöndeki
faaliyetleri zamanla başarıya ulaştıve OsmanlıErmenileri arasında toplu isyanlar başgösterdi. Bu
çalışmamızda sunduğumuz Rus Adalet BakanıY. Muravyev’in “Rusya, Avrupa ve Türkiye’de
Ermeni Milliyetçilik Hareketinin Özellikleri” başlığınıtaşıyan 26 Aralık 1895 tarihli raporu,
Ermeni komitelerinin kuruluşamaçlarıve zararlıfaaliyetleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Ermeni Komiteleri, Hınçak, Taşnaksütun, Ermeniler, OsmanlıDevleti,
Rusya.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.