1914 Osmanlı-Yunan Nüfus Mübadelesi Girişimi

Nurten ÇETİN

Öz


Mübadele değiş-tokuşanlamına gelir. Mübadil ise başkasının yerine getirilmiş, mübadele edilmişdemektir. Genellikle Savaşlar
sonrasında ortaya çıkan göç hareketleri mübadele kararlarının alınmasında etkilidir. Göçlerin siyasive ekonomik nedenler olmak
üzere birçok nedeni vardır. Göç devletlerin etnik ve dini yapısınıetkilemekle birlikle, nüfus siyasetlerinde de etkisini gösterir.
OsmanlıDevleti on yedinci yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa Devletleri ile yaptığısavaşlardan yenik çıktı. Bu durumun on
sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda da devam etmesi, İmparatorluğun siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan toprak
kaybetmeye başlaması İmparatorluğun elinde kalan topraklara yönelik Müslüman göç hareketini beraberinde getirdi. Balkan
Savaşlarıbu göç hareketinin son dalgasınıoluşturdu. Balkan Savaşlarısonrasında OsmanlıDevleti büyük toprak kaybetti. Bu
çerçevede, burada kalan Müslüman nüfus, Balkanlıdevletlerin siyasi, dinî ve ekonomik baskılarına uğrayarak Anadolu’ya göç
etmeye başlamıştır. Yunanistan’dan Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan Müslüman nüfus, İttihat ve Terakki Hükûmeti
tarafından Anadolu’da Rumların yoğun olarak yaşadıklarıbölgelere yerleştirilince, buradaki Rumlarla ciddi problemler yaşanmaya
başlandı. Anadolu’dan da Yunanistan’a doğru bir Rum göçü başladı. Bu problemi çözmek için OsmanlıHükûmeti ile Yunan
Hükûmeti arasında yapılan müzakereler mübadele kararının alınmasıyla neticelendi.
Bu çalışmada OsmanlıDevleti ile Yunanistan arasında yapılan Nüfus Mübadelesi Girişimi ele alındı. 1914 Osmanlı-Yunan
Nüfus Mübadelesi Girişimi 1923 yılında Yeni Türkiye Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan Mübadele Antlaşmasının ilk
adımıolmasıve bu Antlaşmaya ışık tutmasıaçısından önem taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler


Mübadele, OsmanlıDevleti, Yunanistan, Galib Kemalî Bey, Venizelos

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.