Orta Çağ İngiltere’sinde Başarısız Bir Kadın Veraseti Örneği: İmparatoriçe Matilda Neden Kraliçe Olamadı?

Gökmen Günay GÖKBAYIR, Sayime DURMAZ

Öz


İngiltere Kralı I. Henry 1120 yılında yaşanan trajik Beyaz Gemi kazasıyla tek meşru erkek çocuğunu ve tahtın yasal varisini kaybetmişti. Kazadan iki sene önce kraliçesini de kaybetmiş olan Henry’nin, kendisinden sonra tahta çıkarak Anglo-Norman devletinin kıta ve adadaki birliğini koruyacak yasal bir varise ihtiyacı vardı; fakat kalan tek meşru çocuğu kızı Matilda’ydı. Verasetin belirsizliği, Henry’nin gayrimeşru çocuklarından bazılarının ve yeğenlerinin taht adaylığını gündeme getiriyordu. Üstelik yirmi senedir esaret altında tuttuğu abisi Robert’ın meşru çocuğu William Clito etrafında şekillenen kıta ittifakı hem Normandiya topraklarını hem de İngiliz tahtını tehdit ediyordu. Henry sıra dışı bir hamle yaparak damadı V. Heinrich’in ölümünden sonra dul kalan kızı Matilda’yı yasal varisi ilan etmişti. Anglo-Norman soyluları Matilda’nın varis olmasını kabul etmişlerse de Henry’nin ölümünün ardından İngiltere tahtına Matilda değil, Henry’nin yeğeni Stephen oturmuştu. Stephen’ın kral olmasıyla birlikte Matilda ve ona bağlı soyluların ayaklanması İngiltere’yi iç savaşa sürükledi. Bu çalışma Matilda’nın İngiltere tahtına çıkamamasının ardında yatan nedenleri incelemeyi amaçlamaktadır. Anglosakson ve Norman veraset geleneğinde bulunmamasına rağmen bir kadın olarak Matilda’nın varis yapılması, Henry’nin ölümünün ardından Stephen’ın tahta çıkması ve iç savaş sırasında Matilda’nın tutumu çağdaş kaynaklar yardımıyla incelenmiş; Matilda’nın neden kraliçe olamadığı sorusuna cevap aranmıştır.


Anahtar Kelimeler


I. Henry, Veraset, İmparatoriçe Matilda, Stephen, İngiltere, Normandiya.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ASC. (1961). The Anglo-Saxon Chronicle. (D. Whitelock, Dü.) London: Eyre and Spottiswoode.

Bartlett, R. (2020). Blood Royal: Dynastic Politics in Medieval Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Beem, C. (2009). Greater by Marriage: The Matrimonial Career of the Empress Matilda. C. Levin, & R. Bucholz (Dü) içinde, Queens & Power in Medieval and Early Modern England (s. 1-15). Lincoln; London: University of Nebraska Press.

Bradbury, J. (1990). Geoffrey V of Anjou, Count and Knigh. C. Harper-Bill, & R. Harvey (Dü) içinde, The Ideals and Practice of Medieval Knighthood (Cilt III, s. 21-38). Woodbridge: Boydell Press.

Bradbury, J. (2005). Stephen and Matilda: The Civil War of 1139-1153. Gloucestershire: The History Press.

Canterbury, G. o. (1879-1880). Opera (Cilt 2). (W. Stubbs, Dü.) London: Rolls Series.

Chibnall, M. (1991). The Empress Matilda: Queen Consort, Queen Mother, and Lady of the English. Cambridge: Blackwell.

Creighton, O., & Wright, D. (2016). The Anarchy: War and Status in 12th-Century Landscapes of Conflict. Liverpool: Liverpool University Press.

Crouch, D. (2002). The Normans: History of a Dynasty. London: Hambledon Continuum.

Davis, R. H. (2013). King Stephen 1135-1154. New York; London: Routledge.

Gillingham, J. (1989). Love, Marriage and Politics in the Twelfth Century. Forum for Modern Language Studies, 25, 292-303.

Gillingham, J. (2001). The Angevin Empire. London: Arnold.

GND. (2003). The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumieges, Orderic Vitalis, and Robert of Torigny. (E. M. Houts, Çev.) Oxford: Clarendon Press.

Green, J. (1986). The Government of England Under Henry I. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

GS. (1886). The Gesta Stephani Regis Anglorum. R. Howlett (Dü.) içinde, Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II., and Richard I. (Cilt III). London: Longman & CO.

Hexham, J. o. (1856). The Chronicles of John and Richard of Hexham. J. Stevenson (Dü.) içinde, The Church Historians of England (Cilt IV). London: Seeleys.

Hollister, C., & Keefe, T. (1973). The Making of the Angevin Empire. Journal of British Studies, XII, 1-25.

Holweck, F. (1912). Pentecost (Whitsunday). The Catholic Encyclopedia, 15. New York: Robert Appleton Company.

Huntingdon, H. o. (1879). Historia Anglorum (Cilt 74). (T. Arnold, Dü.) London: Rolls Series.

Ingulf. (1854). The History of Ingulf. J. Stevenson (Dü.) içinde, The Church Historians of England (Cilt II). London: Seeleys.

Johnson, C., & Cronne, H. (1968). Regesta Regum Anglo-Normannorum. Oxford: Clarendon Press.

Keats-Rohan, K. (2016). Fortunes of War: Safe-Guarding Wallingford Castle and Honour 1135–60. P. Dalton, & D. Luscombe (Dü) içinde, Rulership and Rebellion in the Anglo-Norman World, c.1066–c.1216, Essays in Honour of Professor Edmund King (s. 125-149). London; New York: Routledge.

Keats-Rohan, K. S. (1989). The Devolution of the Honour of Wallingford, 1066–1148. Oxoniensia, LIV, 311-318.

Korkmaz, M. (2012). Mitoloji Sözlüğü. Ankara: Alter Yayıncılık.

Leyser, K. (1991). The Anglo-Norman Succession, 1120–1126. (M. Chibnall, Dü.) Anglo-Norman Studies VIII: Proceedings of the Battle Conference 1990.

Mershman, F. (1907a). Advent. The Catholic Encyclopedia, 1. New York: Robert Appleton Company.

Mershman, F. (1907b). All Saints' Day. The Catholic Encyclopedia, 1. New York: Robert Appleton Company.

Norton, E. (2009). She Wolves: The Notorious Queens of England. Gloucestershire: The History Press.

O'Callaghan, J. F. (1983). A History of Medieval Spain. Ithaca and London: Cornell University Press.

Salisbury, J. o. (1956). Historia Pontificalis. (M. Chibnall, Dü.) Edinburgh.

Soyadı, A. (2020, Temmuz). Çalışma Başlığı. Selçuk İletişim, 13(2), 1-12.

Spencer, C. (2020). The White Ship: Conquest, Anarchy and the Wrecking of Henry I’s Dream. London: HarperCollins Publishers.

Tanner, H. (2002). Queenship: Office, Custom or Ad Hoc? The Case of Queen Matilda III of England (1135–52). B. Wheeler, & J. Parsons (Dü) içinde, Eleanor of Aquitaine: Lord and Lady. New York; Hampshire: Palgrave Macmillan.

Thompson, K. (1994). William Talvas, Count of Ponthieu, and the Politics of the Anglo-Norman Realm. D. Bates, & A. Curry (Dü) içinde, England and Normandy in the Middle Ages. London; Rio Grande: The Hambledon Press.

Torigni, R. o. (1856). The Chronicles of Robert de Monte. J. Stevenson (Dü.) içinde, The Church Historians of England. London: Seeleys.

Vitalis, O. (1980). The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis (Cilt VI). Oxford: Clarendon Press.

Watkins, C. (2015). Stephen: The Reign of Anarchy. London: Penguin Press.

Worcester, F. o. (1854). The Chronicle of Florence of Worcester. (T. Forrester, Çev.) London: Henry G. Bohn.

Worcester, J. o. (1995). The Chronicle of John of Worcester. (J. Bray, & P. MacGurk, Çev.) Oxford: Clarendon Press.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.