Sürdürülebilir Üniversitelerin Yönetişim-Strateji Çalışmaları ve İletişimi İçin Karşılaştırma Bazlı Bir Yaklaşım Önerisi

Esra BAYHANTOPÇU, Pınar ÖZUYAR

Öz


Sürdürülebilirlik kavramının gittikçe önem kazandığı günümüzde, sürdürülebilirlik çalışmaları üniversitelerde de önem kazanmaya başlamış ve birçok üniversite, sürdürülebilir bir üniversite olma taahhüdünde bulunmak için süreçlerini yeniden organize etmeye başlamıştır. Bu alanda yol gösterici olmak için, üniversiteler için de bu konuda sürdürülebilirlik sıralama sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada sürdürülebilir bir üniversitenin yönetişim, strateji ve iletişim çerçevesinde önceliklendirmesi gereken temel göstergelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, THE Impact, UI GreenMetric ve GRI olmak üzere yaygın olarak kullanılan üç küresel sürdürülebilirlik sıralama ve raporlama endeksinin yönetişim ve strateji yönlerine dayalı karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Bu çerçevede; sürdürülebilir bir üniversitenin strateji ve yönetişim çalışmalarının hangi kapsamlarda yapılandırılması gerektiğinin ortaya çıkarılması ve bu kapsamda sürdürülebilirlik iletişimi için gerekli olan araçların incelenmesi yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmalı analiz, yönetişim ve strateji alanını altındaki dört ana başlığı kapsamaktadır. Bu başlıklar; ‘Temel Strateji ve Politikalar’, ‘Yönetim Yapısı’, ‘Etik’, ‘Sosyal Yönler’ (Cinsiyet Eşitliği, Eşitlik ve Çeşitlilik, İnsan Hakları) ve son olarak ‘Çevresel Etki Politikaları’ndan oluşmaktadır. Çalışmada ayrıca, ilgili göstergelerin karşılaştırılması ve gelecekteki eylemler ile ilgili daha fazla kavrayışın tartışılması sunulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Sürdürülebilir Üniversite, Sürdürülebilirlik, Yönetişim, Strateji, İletişim, Strateji İletişimi, Sürdürülebilirlik İletişimi, Sürdürülebilirlik Endeksleri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alshuwaikhat HM, Abubakar IR, Aina YA, Saghir B. (2017). Networking The Sustainable Campus Awards: Engaging with The Higher Education Institutions in Developing Countries, Walter Leal Filho, Constantina Skanavis, Arminda do Paco, Judy Rogers, Olga Kuznetsova, Paula Castro (ed.), Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education içinde. Switzerland: Springer.

GreenMetric. (2020). UI Greenmetric | World University Rankings. http://greenmetric.ui.ac.id/, adresinden 29 Ağustos 2020 tarihinde erişilmiştir.

GRI (Global Reporting Initiative). (2020a). About GRI. https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx, adresinden 23 Haziran 2020 tarihinde erişilmiştir.

GRI (Global Reporting Initiative). (2020b). GRI Sustainability Disclosure Database. https://database.globalreporting.org/search/, adresinden 01 Eylül 2020 tarihinde erişilmiştir.

Hohnen, P. (2012). The Future of Sustainability Reporting. Chatham House. EEDP Programme Paper: 2012/02.https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/0112pp_hohnen.pdf., adresinden 24 Haziran 2020 tarihinde erişilmiştir.

IFC. (2010). Getting More Value Out of Sustainability Reporting. Connecting IFC’s Sustainability Performance Standards and the GRI Reporting Framework. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8b163f49-d694-4879-aec0-9dbd10059eb0/WB_IFC_GettingMoreValue.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8b163f49-d694-4879-aec0-9dbd10059eb0-jkD0-WU, adresinden 23 Haziran 2020 tarihinde erişilmiştir.

Lauder, A., Sari, R. F., Suwartha, N., Tjahjono, G. (2015). Critical Review of a Global Campus Sustainability Ranking: GreenMetric. Journal of Cleaner Production, 108, 852–863.

Levi-Faur, D. (2012). From Big Government To Big Governance. UK: The Oxford Handbook of Governance.

Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., Lambrechts, W., Lukman, R., & Hugé, J. (2015). A Review of Commitment and Implementation of Sustainable Development in Higher Education: Results from a Worldwide Survey. Journal of Cleaner Production, 108, 1–18.

Marginson S. ve Van der Wende M. (2007). To Rank or To Be Ranked: The Impact of Global Rankings in Higher Education. Journal of Studies in Intarnational Education, 11(3–4):306–329.

Nickols, Fred (2008). Strategy, Strategic Management, Strategic Planning and Strategic Thinking. Distance Consulting LLC, https://www.researchgate.net/publication/242698739_STRATEGY_STRATEGIC_MANAGEMENT_STRATEGIC_PLANNING_AND_STRATEGIC_THINKING, adresinden 29 Ağustos 2020 tarihinde erişilmiştir.

OECD. (2008). Gender and Sustainable Development: Maximising The Economic, Social And Environmental Role of Women. https://www.oecd.org/social/40881538.pdf, tarihinde 01 Eylül 2020 tarihinde erişilmiştir.

Ragazzi, M. ve Ghidini, F. (2017). Environmental Sustainability of Universities: Critical Analysis of a Green Ranking. Energy Procedia, 119, 111–120.

Rioplus. (2006). Strategic Communication for Sustainable Development A conceptual overview. Environmental Policy and Promotion of Strategies for Sustainable Development. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Ed.). Germany. https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/Strategic%20Communication%20for%20Sustainable%20development.pdf, adresinden 24 Ağustos 2020 tarihinde erişilmiştir.

Suwartha, N. ve Sari, R.F. (2013). Evaluating UI GreenMetric As a Tool to Support Green Universities Development: Assessment of the Year 2011 Ranking. Journal of Cleaner Production, 61:46–53.

Thakur, M. (2007). The Impact of Ranking Systems on Higher Education and Its Stakeholders. Journal of Institutional Research, 13(1):83–96, https://peopleandplanet.org/university-league, adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde erişilmiştir.

THE (Times Higher Education). (2020). Impact Ranking. https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined, adresinden 26 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.

UN. (2016). Chief Executives Board for Coordination. CEB/2016/6/Add.1. https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB_2016_6%20_Add.1%20%28inequalities%20framework%29.pdf, adresinden 28 Ağustos 2020 tarihinde erişilmiştir.

UNGC. (2020). Social Sustainability. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social, adresinden 12 Ağustos 2020 tarihinde erişilmiştir.

WCED. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

Ysa, Tamyko, Albareda, Adria, Colom, J., Ramon, A. Carrion, M. and Segura, L. (2014). Governance of Addictions: European Public Policies. UK: Oxford Press.

Zimmerli, W., Richter, K., Holzinger, M. (2007). Corporate Ethics and Corporate Governance. NYC: Springer.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.