Devrialemde Türkiye Cumhuriyeti Durağı: Emden Kruvazörünün İstanbul’a Gelişi

Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA

Öz


Bu çalışma, Almanya’nın I. Dünya Savaşından (1914-1918) sonra inşa ettiği ilk hafif kruvazör olan ve yaptığı dünya turu kapsamında, 1929 yılında İstanbul’a demirleyen Emden gemisi ile ilgilidir. I. Dünya Savaşıyla meşhur olmuş bir başka Emden gemisinin var olduğu ve bu geminin mürettebatının, savaş sırasında ittifakta olduğu Osmanlı Devleti sınırlarına (1915) sığındığı bilinmektedir. On dört yıl sonra, aynı isimde bir başka Alman gemisinin, Türkiye’ye gelmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

1929 yılı hem İstanbul hem dünya açısından önem arz eden bir yıldır. 1929’un kış mevsimi, İstanbul’un en sert kışlardan biri olarak tarihe geçmiş, tipi ve don sebebiyle boğazlar ve köprüler kapanmış ve kar fırtınası sebebiyle vapur seferleri durmuştur. Aynı yıl dünya, çok büyük bir ekonomik krizi, Büyük Buhranı deneyimleyecektir. Böylesi bir atmosferde, genel çerçevede ekonomik (Büyük Buhran), özelde ise coğrafi kriz (kara kış) ortamında, kruvazörün, 1928 yılında yaptığı planını ertelemeden Türkiye’ye gelişinin, Türk Alman ilişkilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sağlamlaştırılması için seçilen bir yol olduğu tahmin edilmektedir. 

1929 yılında Türkiye’ye gelen Emden, tarihte bilinen beş Emden gemisinden biridir ve bu geminin Türkiye’ye gelişiyle ilgili daha önce yapılmış hiçbir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Diğer yandan, bu ziyaretle ilgili devlet arşivlerinde de herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır. Bu sebeple, dönemin Türk basınına başvurulmuş, 1929 yılında yayımlanan altı gazeteye ulaşılmış ve bu gazetelerin kruvazörün İstanbul’a geldiği Şubat 1929 sayıları tamamen taranmıştır. Bununla birlikte, daha sonraki yıllarda konuyla ilgili basılmış gazete haberleri ve internette yazılmış yazılar da takip edilmiştir. Böylece, Emden kruvazörünün Türkiye’ye gelişi ve İstanbul’da kaldığı süredeki faaliyetleri tespit edilmiştir.

Bu çalışmayla birlikte, I. Dünya Savaşı’ndan sonra inşa edilmiş ilk Alman kruvazörü Emden’in Türkiye’ye gelişi, ilk kez akademik bir çalışmada incelenmiştir. Bu vesileyle literatürdeki bu boşluğun giderileceği düşünülmektedir. Neticede, geminin gelişinin, I. Dünya Savaşı sonunda rafa kaldırılan, fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla birlikte canlanan Türk Alman ilişkilerini iyice pekiştirdiği ve iki ülke arasındaki güveni iyice sağlamlaştırdığı tespit edilmiş ve ziyaretin amacına ulaştığı görülmüştür.

 


Anahtar Kelimeler


Emden, 1929 Kış Mevsimi, Alman Kruvazörü, Türk Basını.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Gazeteler

Akşam, 17 Şubat 1929.

Cumhuriyet, 1 Şubat 1929, 3 Şubat 1929, 4 Şubat 1929, 8 Şubat 1929, 9 Şubat 1929, 11 Şubat 1929, 12 Şubat 1929, 13 Şubat 1929, 14 Şubat 1929, 16 Şubat 1929, 17 Şubat 1929.

İkdam, 2 Şubat 1929, 4 Şubat 1929, 5 Şubat 1929, 6 Şubat 1929, 7 Şubat 1929, 8 Şubat 1929, 9 Şubat 1929, 10 Şubat 1929, 11 Şubat 1929, 12 Şubat 1929, 13 Şubat 1929, 15 Şubat 1929, 17 Şubat 1929.

Milliyet, 2 Şubat 1929, 3 Şubat 1929, 4 Şubat 1929, 5 Şubat 1929, 8 Şubat 1929, 9 Şubat 1929, 11 Şubat 1929, 12 Şubat 1929, 13 Şubat 1929, 14 Şubat 1929, 15 Şubat 1929, 16 Şubat 1929, 17 Şubat 1929.

Son Saat, 4 Şubat 1929, 12 Şubat 1929, 13 Şubat 1929, 14 Şubat 1929, 15 Şubat 1929, 16 Şubat 1929, 17 Şubat 1929.

Vakit, 17 Şubat 1929.

Diğer Kaynaklar

Aykun, İ ve Yeşilyurt Y. (2015). “I. Dünya Savaşında Efsane Kruvazör Emden Mürettebatının Yemen’e Varışları ve Osmanlı Devleti’ne Sığınmaları”, Mediterraneas Journal of Humanities, c. 2, s. 93-122.

Bütüner, Z. (2015). “Rudolf Nadolny’nin Türkiye Büyükelçiliği”, International Journal of Social Sciences and Education Research, c. 2, sayı. 1, s. 262-273.

British Pathé (1929). This Emden-Got Home. https://www.britishpathe.com/video/this-emden-got-home/query/emden, [Erişim tarihi: 07.07.2020].

Eichengreen, Barry. Hall of Mirrors: The Great Depression, The Great Recession, New York, Oxford University Press, 2015.

Gürün, Kamuran. Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1986.

Üzen, İ. (2010). “Alman Kruvazörü Emden Mürettebatının Osmanlı Topraklarındaki Serüveni (1915)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 20, sayı. 2, s. 361-381.

Kahraman, Cengiz. 1929 Kışı Bir Şehir Efsanesi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

Koçak, C. 2013. Almanların İlk Göz Ağrısı Emden Türkiye’ye Neden Geldi? https://www.star.com.tr/yazar/almanlarin-ilk-goz-agrisi-emden-turkiyeye-neden-geldi-yazi-791190/, [Erişim tarihi: 07.07.2020].

Temin, P. (2010). “The Great Recession and The Great Depression”, National Bureau of Economic Research, s. 1-17.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.