Uluborlu ve Senirkent Havzasında Meyve Yetiştiriciliğinin CBS ile Analizi

Yelda Tuğba YILMAZ

Özet


Diğer birçok tarım ürünü gibi insan beslenmesinde önemli bir yeri olan meyve yetiştiriciliği tarımsal faaliyetler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Meyveciliğin her geçen gün artan öneminden dolayı ülkemizde de birçok meyve yetiştirilmektedir. Öyle ki, Türkiye başta konum olmak üzere sahip olduğu coğrafi özellikler dolayısıyla birçok meyve çeşidinin yetiştirildiği ülkelerden biridir (Özçağlar, 1988). Özellikle ılıman iklim meyve türlerinin zenginliği bu durumun göstergesidir. Diğer yandan, Türkiye birçok meyvenin ana vatanı özelliğindedir. Ayrıca Türkiye arazisi mevcut durumdan daha fazla üretim yapmaya uygun olduğu belirtilmektedir (Kaşka ve diğerleri, 2005). Dünya üzerinde yetiştirilen otuzdan fazla meyve türü ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir (Yazıcı- Koca, 2016). Böylece meyveler hem doğrudan insanların tüketiminde hem de sanayi hammaddesi olarak kullanılmaktadır. İklim başta olmak üzere diğer koşulların da elverişli olması dolayısıyla meyveler özellikle bazı bölgelerde daha yoğun olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizdeki diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi meyvecilik de doğal ve beşeri bazı şartlardan etkilenmektedir. Başta yağış, sıcaklık gibi ikim özellikleri olmak üzere, toprak çeşidi, eğim durumu gibi özellikler de meyve yetiştiriciliğini etkilemektedir. Özellikle geç donlar olarak bilinen don olayları bahar mevsiminde erken çiçek açan meyvelere önemli ölçüde zarar vermektedir. Birçok yörede halen ticari olmaktan çok geçimlik olarak meyveciliğin yapılması yanında zararlılarla yeterince mücadele edilememesi ve Pazar şartlarında yaşanan çeşitli sorunlar da meyveciliği etkileyen bazı beşeri koşullar olarak belirtilebilir. Türkiye’de meyve üretimine bu çeşitliliğin gözlendiği önemli alanlardan birisi de Isparta ve çevresidir (Durmuş- Yiğit, 2014; Doğanay-Alım, 2016) Gerek yetiştirilen meyve çeşitliliği bakımından gerekse bu ürünlerin kalitesi bakımından Isparta ili Türkiye pazarında önemli bir yer tutar. Araştırma alanında, başta elma, kiraz ve kayısı olmak üzere çeşitli meyve yetiştirilmekte hem ülke içine hem de ülke dışına pazarlanmaktadır (Durmuş- Yiğit, 2014). Bu çalışmada Isparta ili sınırları içinde yer alan Uluborlu ve Senirkent havzasında yetiştirilen başlıca meyvelerin CBS ile analizi yapılacaktır. Çalışmada veri temini açısından Uluborlu ve Senirkent ilçelerinin idari sınırları dikkate alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Tarım, Meyvecilik, CBS, Uluborlu, Senirkent

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.