Cep Telefonu Seçiminin Bulanık Analitik Hiyerarşi ve Bulanık Analitik Ağ Süreci ile Belirlenmesi

Özlem AKAY, Nimet YAPICI PEHLİVAN

Özet


Son yıllarda günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına giren cep telefonları iletişim sektöründe hızlı bir değişim ve günden güne artan ihtiyaca yönelik gelişmeler yaşanmaktadır. “Mükemmel bir cep telefonu nasıl olmalı ve hangi özellikleri kendisinde barındırmalıdır?” sorusunun cevabı elbette yıllar geçtikçe değişecektir. Ancak günün ihtiyaçları, günün cep telefonu işletim sistemlerinin eksik görülen yanlarına bakarak rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Günümüzde cep telefonu seçimi sadece fiyata ya da donanım özelliklerine bakmamakta; işletim sistemi de bu kararda önemli rol oynamaktadır. Eskiden sadece pahalı ve üst seviye cep telefonlarına konulan pek çok yazılım ve donanım özelliği, yaygınlık kazanıp, daha ekonomik cep telefonlarında da kendilerine yer bulmaktadır. Bu sayede cep telefonları, bilgisayar erişimi olmadığında içinde bulunulan bilgi çağının gereksinimlerine erişim sağlayan aygıtlar olarak önem kazanmaktadır. Cep telefonu, kolayca taşınabilen, geniş ve kablosuz kapsama alanlı telefon sistemini kullanan bir aygıt olduğundan, son yıllarda günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başarmıştır. Hızla değişen teknolojiyle rekabet ortamındaki firmalar tüketicinin isteklerine cevap verebilecek nitelikte çeşitli özellik, boyut, renk ve tasarımlara sahip cep telefonları üretmektedirler.

Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte tercih ettikleri cep telefonu markalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, en çok kullanılan 5 cep telefonu markası ele alınmış ve cep telefonu seçiminde etkili olan 4 ana kriter (Fiyat, Dizayn, Teknik özellikler, Network bağlantıları) ve bunlara ilişkin 17 alt kriter belirlenmiştir. Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören 383 öğrenciye ikili karşılaştırmalar içeren soruların yer aldığı bir anket uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, öğrencilerin tercih ettikleri cep telefonu markaları çok kriterli karar verme yöntemlerinden Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bulanık Analitik Ağ Süreci yöntemleri ile belirlenmiştir. Bulanık analitik hiyerarşi süreci kullanılarak hesaplanan ana kriter ağırlıklarına bakıldığında, öğrencilerin cep telefonu seçiminde Fiyat kriterinin en etkili kriter olduğu görülmüş, bunu Dizayn, Teknik özellikler ve Network bağlantıları kriterleri takip etmiştir. Her iki yöntemden elde edilen sıralama sonuçlara göre, Nokia marka cep telefonlarının öğrenciler tarafından en çok tercih edilen marka olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci; Bulanık Analitik Ağ Süreci; Cep Telefonu seçimi; Çok Ktiterli Karar Verme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ayağ, Z. & Özdemir, R.G. (2009). “A hybrid approach to concept selection through fuzzy analytic network process”, Computers & Industrial Engineering, 56, 368-379.

Aydın, K. (2004). “Üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımı ve gsm operatörü tercihleri üzerine bir çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sayı: 9, s.149-164.

Chang, D.-Y. (1996). “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP”, European Journal of Operational Research, 95(3), 649-655.

Çanlı, H., & Kandakoğlu, A. (2007). “Hava gücü mukayesesi için bulanık AHP modeli”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, sayı: 3, no: 1, s.71-82.

Dağdeviren, M. (2007). “Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile personel seçimi ve bir uygulama”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, sayı: 22, s.791-799.

Dağdeviren, M. & Yüksel, İ. (2009). “A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competition level (SCL)”, Expert Systems with Aplications, 37, 1-10.

Felek, S., Yuluğkural, Y. & Aladağ, Z. (2007). “Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, sayı: 18, s.6-22.

Kahraman C, Cebeci U & Ruan D (2004).” Multi-attribute comparison of catering service companies using fuzzy AHP: The case of Turkey”, International Journal of Production Economics, 87, 171-184.

Kahraman, C., Kaya, İ. & Cebi, S. (2009). “A comparative analysis for multiattribute selection among renewable energy altenatives using fuzzy axiomatic design and fuzzy analytic hierarchy process”, Energy, 34, 1603-1616.

Mikhailov, L. & Singh, M.G. (2003). “Fuzzy analytic network process and its application to the development of decision support systems”, Browse Journals & Magazines, 33, 33-41.

Mon DL, Cheng CH & Lin JC (1994). “Evaluating weapon system using fuzzy analytic hierarchy process based on entropy weight”, Fuzzy Sets and Systems, 62, 127-134.

Muşdal, H. (2007). “Tıbbi atıkları işleme ve bertaraf etme teknolojsi seçme problemine bulanık analitik hiyerarşi prosesi ve bulanık ağ prosesi yaklaşımı”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.

Özden, Ü. H. (2008). “Analitik hiyerarşi yönetimi ile ilkokul seçimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, sayı: 14, s.299-320.

Promentilla, M.A.B., Furuichi, T., Ishii, K. & Tanikawa, N. (2008). “A fuzzy analytic network process for multi-criteria evaluation of contaminated site remedial countermeasures”, Journal of Environmental Management, 88, 479-495.

Saaty, T. L. (2008). “Decision making with the analytic hierarchy process”. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.

Seçme, N.Y., Bayrakdaroğlu, A. & Kahraman, C. (2009). “Fuzzy performance evaluation in Turkish banking sector using analytic hierarchy process and TOPSIS”, Expert Systems with Aplications, 36, 1699-11709.

Tesfamariam, S. & Sadiq, R. (2006). “Risk-based environmental decision-making using fuzzy analytic hierarchy process (F-AHP)”, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 21, 35-50.

Tiryaki, F. & Ahlatcioglu, B. (2009). “Fuzzy portfolio selection using fuzzy analytic hierarchy process”, İnformation Sciences, 179, 53-69.

Tuzkaya, U., R. & Önüt, S., 2008, “A fuzzy analytic network process based approach to transportation-mode selection between Turkey and Germany: A case study”, Information Sciences, 178, 3133-3146.

Vinodh S., Ramiya R.A. & Gautham SG (2011).”Application of fuzzy analytic network process for supplier selection in a manufacturing organisation”. Expert Systems with Applications, 38, 272-280.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.