Çeviride Yeniden Sömürgeleştirme / Sömürgecilikten Arındırma

Susanne Klinger

Öz


Anglofon Afrika yazınında kullanılan eski İngiliz sömürgeciliğine ait yaratıcı yazın dili sömürgecilik sonrası edebiyat içinde fazlasıyla ilgi görmüş olsa da bu benimsenen kurgusal edebiyatın ve dilbilimsel açıdan melez söylemin baskın bir Avrupa diline çevrildiğinde ortaya çıkanlar hakkında günümüze kadar çok az çalışma yapılmıştır. Özellikle bu durumun ideolojik çıkarımları üzerine fazla çalışma yapılmamış olmasının yanında çeviribilim alanında bu konuyla ilgili yapılan az sayıdaki çalışmanın ise, hem kaynak metinde hem de çeviride akıcı olmayan stratejilerin egzotikleştirme ve devamında klişeleştirme eğiliminin göz ardı edilmesi sebebiyle, kaynak metnin akıcı dil stratejilerini metni yeniden sömürgeleştirerek bastırdığı görülmektedir. Çevirinin, kültürler arası bir köprü olmak şöyle dursun, ‘algılanan klişeler üzerinde hak iddaa ettiği durumlarda ayırıcı bir hal alma” potansiyeline sahip olduğu (Carbonell i Cortés, 1996; 83) fikrinden yola çıkarak - ki bu bağlamda, erek metnin kaynak kültürden aldığı ve erek kültür için şekillendirdiği basmakalıp imgeleri kalıcı hale getirdiği durumlarda metnin yeniden sömürgeleştirilmiş olduğu söylenebilir – bu çalışma, ne metinsel akıcılığa ilişkin stratejilerin, ne de metinsel akıcılığın olmadığı stratejilerin kendi başlarına metni yeniden sömürgeleştirebileceğini veya sömürgecilikten arındırabileceğini tartışmaktadır. Bunun yerine bu çalışma, hem kaynak metinde bulunan benimsenmiş yaratıcı dilin ve dilbilimsel olarak melez sayılan öğelerin daha detaylı ve farklılaştırılmış analizinin, hem de akıcı olmayan bir dil stratejisi uygulandığında erek metinde ortaya çıkacak etkinin incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. Böyle bir inceleme olmadan, sömürgecilik sonrası metinlerin çevirilerinin yeniden sömürgeleştirmeye yatkın olup olmadığı, varsayılan yeniden sömürgeleştirmenin arkasında yatan sebepleri ortaya çıkartıp çıkartmadığı ve en önemlisi de bu çevirilerin ticari yayınevleri için çalışan bir çevirmen için ne tür gerçekçi çeviri stratejilerini ele alıp alamayacağı gibi konularda sonuçlara varmak imkansızdır. Dahası bu tür bir analiz süreci, bu varsayılan yeniden sömürgeleştirme eğilimini engelleyecek stratejileri belirlemek amacıyla çevirmenlik eğitiminin çevirmen adaylarını yönlendirebilmesi ve bu şekilde de çeviride yeniden sömürgeleştirme yöntemlerinin altında yatan kuralları değiştirilebilmesi için gereklidir.


Anahtar Kelimeler


edebi çeviri; sömürgecilik sonrası yazın; dilbilimsel hibridite; sömürgecilikten arındırma; yeniden sömürgeleştirme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Achebe, C., 1965. ‘The English language and the African writer’, Transition, XVIII: 27-30

Achebe, C., 1975. ‘The African writer and the English language’, in C. Achebe, Morning Yet on Creation Day. London: Heinemann

Achebe, C., 1994 [1960]. No Longer at Ease. New York: Anchor Books

Adejare, O., 1998. ‘Translation: A Distinctive Feature of African Literature in English’, in E.L. Epstein and R. Kole (eds), The Language of African Literature. Trenton/Asmara: Africa World Press

Adejunmobi, M., 1998. ‘Translation and Postcolonial Identity. African Writing and European Languages’, The Translator, IV (2): 163-181

Ashcroft, B et al., 2002. The Empire Writes Back (2nd edition). London/New York: Routledge

Bamiro, E., 1991. ‘Nigerian Englishes in Nigerian English literature’, World Englishes, X (1): 7–17

Bamiro, E., 2006. ‘Nativization strategies: Nigerianisms at the intersection of ideology and gender in Achebe's fiction’, World Englishes, XXV (3-4): 315–328

Bandia, P., 1994. ‘On Translating Pidgins and Creoles in African Literature’, TTR, II (2): 93-114

Bandia, P., 1995. ‘Is Ethnocentrism an Obstacle to Finding a Comprehensive Translation Theory?’, META, XL (3): 488-96

Bandia, P., 1996. ‘Code-Switching and Code-Mixing in African Creative Writing: Some Insights for Translation Studies’, TTR, IX (1): 139-53

Bandia, P., 2000. ‘Towards a history of translation in a (post)-colonial context: an African Perspective’, in A. Chesterman, N. Gallardo San Salvador, and Y. Gambier (eds), Translation in Context. Amsterdam: John Benjamins

Bandia, P., 2003. ‘Postcolonialism and translation: the dialectic between theory and practice’, Linguistica Antverpiensia. Special Issue: Translation as Creation: the Postcolonial Influence, II: 129-142

Bandia, P., 2008. Translation as Reparation: Writing and Translation in Postcolonial Africa, Manchester: St. Jerome.

Bandia, P., 2012. ‘African Europhone Literature and Writing as Translation: Some Ethical Issues’, in T. Hermans (ed.), Translating Others (Vol. II). London/New York: Routledge.

Barber, K., 1996. ‘African Language Literature and Postcolonial Criticism’, Research in African Literatures, XXVI (4): 3-30

Batchelor, K., 2009. Decolonizing Translation: Francophone African Novels in English Translation, Manchester: St. Jerome.

Beier, U., 1991 [1989]. ‘Amos Tutuola im Gespräch mit Ulli Beier’, in A. Tutuola, Mein Leben im Busch der Geister (tr. by W. Teichmann). Berlin: Alexander Verlag

Berman, A., 2004. ‘Translation and the Trial of the Foreign’ (tr. by L. Venuti), in L. Venuti (ed.), The Translation Studies Reader (2nd edition). London/New York: Routledge

Bokamba, E. G., 1982. ‘The Africanization of English’, in B. B. Kachru (ed.)

Carbonell i Cortés, O., 1996. ‘The Exotic Space of Cultural Translation’, in R. Álvarez and M. Carmen-África Vidal (eds), Translation, Power, Subversion. Clevedon: Multilingual Matters

Carbonell i Cortés, O., 1998. ‘Orientalism in Translation’, in A. Beylard-Ozeroff, J. Králová, and B. Moser-Mercer (eds), Translators’ Strategies and Creativity. Selected Papers from the 9th International Conference on Translation and Interpreting, Prague, September 1995. Amsterdam: John Benjamins

Carbonell i Cortés, O., 2002. ‘There Was, There Was Not: Newness, Exoticism, Translation and Our Need for Other Worlds’. Translations and Translation Theories East and West. Workshop Two: Understanding Translations Across Cultures. UCL, London, June 2002. (date last accessed: 28/12/2005)

Carbonell i Cortés, O., 2003. ‘Semiotic alteration in translation. Othering, stereotyping and hybridation in contemporary translations from Arabic into Spanish and Catalan.’, Linguistica Antverpiensa, Special Issue: Translation as Creation: The Postcolonial Influence, II: 145-159

Carbonell i Cortés, O., 2006. ‘Can the Other Speak? Metonymic (Re)creations of the Other in Translation’, in R. J. Granqvist (ed.)

d’Almeida, I., 1981. ‘Literary Translation: the Experience of Translating Chinua Achebe’s Arrow of God into French’, Babel, XXVII (1): 24-28

Dathorne, O.R., 1976. African Literature in the Twentieth Century. London: Heinemann

Diop, D., 1956. ‘Contribution to the Debate on National Poetry’, Présence Africaine, IV

Dyson, K.K., 1994. ‘Forging a bilingual identity: a writer’s testimony’, in P. Burton, K. K. Dyson and S. Ardener (eds), Bilingual Women: Anthropological Approaches to Second Language Use. Oxford: Berg

Fabian, J., 1983. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Subject. New York: Columbia UP

Fioupou, C., 2006. ‘Translating Pidgin English, Rotten English and Ubuesque English into French’, in R. J. Granqvist (ed.)

Gane, G., 2003. ‘Achebe, Soyinka, and Other-Languagedness’, in A. Overvold, R. Priebe and L. Tremaine (eds), The Creative Circle. Artist, Critic, and Translator in African Literature. Trenton/Asmara: Africa World Press

Goke-Pariola, B., 1987. ‘Language transfer and the Nigerian writer of English’, World Englishes, VI (2), 127–136

Granqvist, R. J. (ed.), 2006. Writing Back in/and Translation. Frankfurt am Main: Peter Lang

Grotjahn-Pape, G., 1997. ‘Nachwort’, to G. Grotjahn-Pape (tr.), Sozaboy. München: dtv

Gullin, C., 2006. ‘Translation on Trial: Nadime Gordimer in French’, in R. J. Granqvist (ed.)

Gyasi, K. A., 2006. ‘Translation as a Postcolonial Practice: the African Writer as Translator’, in R. J. Granqvist (ed.)

Hervey, S. and I. Higgins, 1992. Thinking Translation: A Course in Translation Method: French - English. London: Routledge

Jacquemond, R., 1992. ‘Translation and Cultural Hegemony: The Case of French-Arabic Translation’, in L. Venuti (ed.), Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology. London/New York: Routledge

Jakobson, R., 1992. ‘On Linguistic Aspects of Translation’, in R. Schulte and J. Biguenet (eds), Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. Chicago: University of Chicago Press

Kachru, B. B. (ed.), 1982. The Other Tongue: English Across Cultures. Urbana/Chicago/London: University of Illinois Press

Klíma, V., 1996. ‘Nigerian Pidgin English: A Translator's View’, in E. Breitinger (ed.), Defining New Idioms and Alternative Forms of Expression. ASNEL Papers 1. Cross/Cultures 23. Amsterdam: Rodopi

Klinger, S., 2015. Translation and Linguistic Hybridity: Constructing World-View. London/New York: Routledge

Loimeier, M., 2002. ‘Am Beispiel Chinua Achebe. Zur Geschichte der afrikanischen Literatur in Deutschland’ (date last accessed: 05/12/2006)

López Heredia, G., 2003. ‘El traductor visible poscolonial ante la tentación del exotismo’, Linguistica Antverpiensia. Special Issue: Translation as Creation: the Postcolonial Influence, II: 161-173

Ngugi wa Thiong'o, 1986. Decolonizing the Mind. The Politics of Language in African Literature. London: James Currey

Noumssi, G. M. and R. S. Wamba, 2002. ‘Créativité esthétique et enrichissement du français dans la prose romanesque d’Ahmadou Korouma’, Présence Francophone, LIX: 28-51

Okara, G., 1963. ‘African Speech… English Words’, Transition, X: 15-16

Platt J., H. Weber, and M. L. Ho, 1984. The New Englishes. London/New York: Routledge

Prasad, G. V. J., 1999. ‘Writing translation: the strange case of the Indian English novel’, in S. Bassnett and H. Trivedi (eds), Post-colonial Translation. Theory and practice. London/New York: Routledge

Rampton, B., 1998. ‘Language Crossing and the Redefinition of Reality’, in P. Auer (ed.), Code-Switching in Conversation: Language, interaction and identity. London/New York: Routledge

Rhys, J., 2000 [1966]. Wide Sargasso Sea. London: Penguin

Roy, A., 1998. The God of Small Things. London: HarperCollins

Rushdie, S., 1982 [1980]. Midnight’s Children. London: Picador

Said, E. W., 2003. Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London: Penguin

Sales Salvador, D., 2003. “I translate, therefore I am”: la ficción transcultural entendida como literatura traducida en el polisistema poscolonial, Linguistica Antverpiensa, Special Issue: Translation as Creation: The Postcolonial Influence, II: 47-60

Sales Salvador, D., 2005. ‘Translational passages: Indian fiction in English as transcreation?’, in A. Branchadell and L. M. West (eds), Less Translated Languages, Amsterdam: John Benjamins

Saro-Wiwa, K., 1992. ‘The Language of African Literature: A Writer’s Testimony’, Research in African Literatures, XXIII (2): 156-157

Saro-Wiwa, K. 1994 [1985]. Author’s Note, to Saro-Wiwa, Sozaboy. New York: Longman

Schäfer, J., 1979. ‘Englischsprachige Literaturen Schwarzafrikas’, in E. Breitinger (ed.), Black Literature: Zur afrikanischen und afroamerikanischen Literatur. München: Wilhelm Fink

Schleiermacher, F., 1992. ‘On the Different Methods of Translating’, in A. Lefevere (ed.), Translation/History/Culture: A Sourcebook. London: Routledge

Soovik, E., 2006. ‘Translating the Translated: Arundhati Roy and Salman Rushdie in Estonian’, in R. J. Granqvist (ed.)

Soyinka, W., 1970 [1965]. The Interpreters. London: Heinemann

Sridhar, S.N., 1982. ‘Non-Native English Literatures: Context and Relevance’, in B.B. Kachru (ed.)

Steiner, T., 2006. ‘Writing in the Contact Zone: Tsitsi Dangaremba’s Nervous Conditions in German’, in R. J. Granqvist (ed.)

Sternberg, M., 1981. ‘Polylingualism as Reality and Translation as Mimesis’, Poetics Today, II (4): 221-239

Talib, I. S., 2002. The Language of Postcolonial Literatures. An Introduction. London/New York: Routledge

Todd, L., 1984. 'The English Language in West Africa’, in Bailey and Görlach (eds), English as a World Language. Cambridge: CUP

Tutuola, A., 1961 [1952]. The Palm-Wine Drinkard. London: Faber and Faber

Tymoczko, M., 1999. ‘Post-colonial writing and literary translation’, in S. Bassnett and H. Trivedi (eds), Post-colonial Translation. Theory and practice. London/New York: Routledge

Venuti, L., 1995. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London/New York: Routledge

Venuti, L. (ed.), 1998. The Translator. Special Issue: Translation & Minority. Manchester: St. Jerome

Venuti, L. (tr.), 2004. One Hundred Strokes of the Brush before Bed. London: Serpent’s Tail

Wainaina, B., 2003. ‘Ships in High Transit’, in N. Elam (ed.), Discovering Home: A selection of writings from the 2002 Caine Prize for African Writing. Bellevue: Jacana

Woodham, K., 2006. ‘Linguistic Decolonisation and Recolonisation? Fluent Translation Strategies in the Context of Francophone African Literature’, in R. J. Granqvist (ed.)

Zabus, C., 1990a. ‘Under the Palimpsest and Beyond: The “Original” in the West African Europhone Novel.’, in G. V. Davis and H. Maes-Jelinek (eds), Crisis and Creativity in the New Literatures in English. Amsterdam: Rodopi

Zabus, C., 1990b. ‘Linguistic Guerilla in the Maghrebian and Sub-Saharan West African Europhone Novel’, Africana Journal, XV: 276-292 [Reprinted in C. Zimra et al. (eds), 1991. Criss-Crossing Boundaries in African Literatures. Washington D.C.: Three Continents Press]

Zabus, C., 1990c. ‘Othering the Foreign Language in the West African Europhone Novel’, Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée, XVII (3-4): 348-66

Zabus, C., 1991. The African Palimpsest: Indigenization of Language in the West African Europhone Novel. Amsterdam: Rodopi


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.