Geological and Geomorphological Evalation of Melendiz Stream Basin

Halil Mesut BAYLAK, Recep BOZYİĞİT

Öz


The research area is the Melendiz Stream Basin in Aksaray. Melendiz Stream Basin is located in the Lake Tuz Closed (Endorheic) Basin. The Ihlara Valley part of the basin is included in the Cappadocia tourism zone.                                   Paleozoic, Mesozoic, Tertiary and Quaternary formations are observed in the study area and its immediate surroundings. Mount Hasan, Melendiz Mountain, Mount Keçiboyduran, Mount Göllü and Mount Kulaklı volcanoes have been influential on these formations. Major morphological elements that draw attention are mountainous and hilly areas, piedmont plains that we see in the east of the Çiftlik district and Ihlara Canyon Valley. The Fairy Chimneys, the horizontal forms of the formations (terrace sets), the covert appearance of the Mount Hasan ash, the thin but widespread outcrop of the travertines along the fault lines, constituted the present geomorphological structure of the erosion research area whose effects are observed. Göğüs Stream which is the largest tributary of Melendiz Stream forms the main stream of the basin. The Stream drains an area of approximately 565.2 km2 that we have identified with all of its tributaries. In Melendiz Stream, dendritic drenage is observed in the areas where the lateral tributaries reunite; braided drenage is observed along main stream flow area. The most important lake in the surrounding of research area is Mamasun Dam Lake.

Anahtar Kelimeler


Mount Hasan, Ignimbrite, Ihlara, Piedmont, Melendiz

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ardos, M. (1995).Türkiye Ovalarının Jeomorfolojisi Vol I-II. Çantay Kitabevi. İstanbul.

Ardos, M. (1996).Türkiye’de Kuaterner Jeomorfolojisi. Çantay Kitabevi. İstanbul.

Arıbaş, K.(1995). Gökçeköyü ve Çevresinin Coğrafi Etüdü. Selçuk Univ. Sos. Bil.Enst. Konya.

Arıbaş, K.(1995). Aksaray Ovası Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Selçuk Univ. Sos. Bil.Enst. ( Doktara Tezi). Konya.

Atalay,İ.. (1987). Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay. No:9,

nd Ed. İzmir.

Atalay,İ.. (1992). Türkiye Coğrafyası. Ege Üniv. Basımevi, İzmir.

Atalay,İ. (2005). Kuvaterner’de İklim Değişmelerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Ens. İstanbul.

Atiker,M.(1988).Melendiz Suyu Kanyonu yada Ihlara Vadisi.Bilim ve Teknik Dergisi, V.21, i.244,pg:44-47.Ankara.

Ayhan,A.(1998). Aksaray, Taşpınar, Altınhisar, Çiftlik, Delihebil Arasının Jeolojisi. MTA Genel Müdürlüğü yayınları. Ankara.

Baylak, H.M.(2007)”Fiziki Coğrafya Özellikleri Bakımından Melendiz Çayı Havzası’nın İncelenmesi.”Yüksek Li,sans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Binal,A.(1996).Aksaray-Ihlara Vadisindeki Volkanosedimenter Kayaçlarda Görülen Duyarsızlık Mekanizmalarının Araştırılması.Hacettepe Üniv. (Yüksek Mühendislik tezi). Ankara.

Doğdu, M.Ş.(1995). Melendiz Havzası (Aksaray) Hidrojeoloji İncelemesi.Ankara. DSİ.(1956). Mamasun barajı Avam projesi. Ankara.

Emre,Ö.(1991).Hasandağı-Keçiboyduran Dağı Volkanizmasının Jeomorfolojisi. İst. Üniv. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü ( Doktara Tezi).İstanbul.

Göçmez,G. (1997). Aksaray Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrojeoloji İncelemesi. Aksaray Valiliği Yay. Aksaray.

Gülkal, Ö.(1999). Ihlara (Kapadokya) Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Yakın Çevresi Örneğinde; Koruma-Kullanma Dengeli Planlamaların Oluşturulmasında Kriterlerin Saptanması. Çukurova Üniversitesi (Doktora Tezi). Adana.

Karabacak,V.(2002). Ihlara Vadisi Civarındaki Traverten Oluşumları ve Tektonik Önemleri. Eskişehir.

Kaya,C.(1986). Aksaray Ihlara Sahası Jeotermal Enerji Aramaları Jeofizik Etüdü. Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü Print No:866. Ankara.

Ötüken,S.Y. (1990). Ihlara Vadisi. Kültür Bakanlığı Yayınları No:1126,Tanıtma eserleri No:33. Ankara.

Pehlivan,D.(1990). Ihlara Dolaylarının Jeolojisi ve Hidrojeoloji İncelemesi. Konya.

Sür, E.(1972). Türkiye’nin, Özellikle İç Anadolu’nun Genç alanlarının Jeomorfolojisi. Ankara Ünv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Yay. No:223. Ankara.

Şimşek, Ş. (1997). Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Jeolojisi ve Bölgede Yer alan Termal Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Araştırması ve Korumayaİlişkin Önerileri. Aksaray Valiliği Yay.Aksaray.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.