Ara


 
Sayı Başlık
 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Türkiye'de ve Amerika'da Halkla İlişkiler Mesleğine Bakış Açısının İş İlanları Üzerinden Karşılaştırılması Öz  PDF
Aynur ARSLAN, Özlem DUĞAN
 
Sayı 27 Türkiye’de Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme Öz  PDF
Başak SOLMAZ, Aynur ARSLAN, B.Oğuz AYDIN, Özlem DUĞAN
 
Sayı 37 “SOSYAL SPONSORLUK VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA” Öz  PDF
ismailcan doğan, kadir canöz
 
Sayı 39 Türkiye’de Lisansüstü Halkla İlişkiler Eğitimi Üzerine Bir Araştırma: Doktora Tezlerinin Halkla İlişkiler Alanına Katkısının Niceliksel İçerik Analizi (2008-2017) Öz  PDF
Başak Solmaz, Yunus Ergen, Öznur Alkan
 
Sayı 37 HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE ULUSLARARASILAŞMANIN ÖNEMİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Öz  PDF
Başak Solmaz, Halil Taştekin, Öznur Yüksek, Kadir Akpınar, Esra YAY BAKMAZ
 
Sayı 34 Sağlık Çalışanlarının Halkla İlişkilere Bakışı: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği Öz  PDF
Özlem Duğan, Ayhan Uludağ
 
Sayı 15 ÖRGÜTLERDE SOSYODRAMA KULLANIMI VE İŞDOYUMU DÜZEYİARASINDAKİ İLİŞKİ: İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz  PDF
Sema Yıldırım BECERİKLİ
 
Sayı 38 HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ Öz  PDF
Başak Solmaz, Bahar Urhan Torun, Havva Nur Tarakcı, Öznur Yüksek
 
Sayı 42 Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya: Türk Kızılayı ve LÖSEV Örneği Öz  PDF
Eda DEMİR, Ahmet TARHAN, Hayriye Nur GÖRKEMLİ
 
Sayı 17 YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KULLANDIKLARI İKNA VE ETKİLEME TAKTİKLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz  PDF
Deniz TAŞCI, Erhan EROĞLU
 
Sayı 31 Stratejik Kurumsal İletişim Aracı Olarak Finansal Halkla İlişkiler: BİST’te Bir Uygulama Öz  PDF
Murat KOÇYİĞİT, M. Nuri SALUR
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar