Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 19 ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN MEDYA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ Özet  PDF
İbrahim TORUK
 
Sayı 24 Uhreviye Karşi Seküler; Din ve Televizyon Özet  PDF
Aşina GÜLERARSLAN
 
Sayı 29 Siyasal Tercihlerin Oluşum Sürecinde Kitle İletişim Araçlarının Rolü Özet  PDF
Faruk TEMEL
 
Sayı 34 KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜRÜNÜ OLARAK 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ Özet  PDF
Nilüfer Canöz
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar