Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 22 Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri Öz  PDF
Hayriye Nur GÖRKEMLİ
 
Sayı 15 KONYA DAĞKÖYLERİ AĞIZLARINDAN DERLENEN FİİLLER Öz  PDF
Aziz AYVA
 
Sayı 22 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği Öz  PDF
Ayşe ÇOBAN, Selim KILIÇ
 
Sayı 41 Şeb-i Arus Törenlerine Katılan Yerli Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri Öz  PDF
Çağrı SAÇLI, Balhun ERSÖZ
 
Sayı 23 Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
Yeliz ULUSAN, Orhan BATMAN
 
Sayı 20 KONYA EYALETİ ILGIN KAZASI’NDA YAŞANAN 1866 DEPREMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz  PDF
Hüseyin MUŞMAL
 
Sayı 23 Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Öz  PDF
Seyit TAŞER
 
Sayı 21 Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile Öz  PDF
Mehmet ALTAN, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 23 Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Anlayışı: Konya İl Özel İdaresi Örneği Öz  PDF
Önder KUTLU, Mustafa KOCAOĞLU
 
Sayı 38 ILGIN MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YEMEKLERİ Öz  PDF
Nermin Işık, Aysun Kılıçaraslan, Osman Güldemir, Didem Önay Derin, Nimet Barı
 
Sayı 36 Tarihi Çarşılarda Tüketim Ritüelleri: Konya Bedesteni Öz  PDF
Ayşe GEDİKÇİ ÖNDOĞAN
 
Sayı 35 BÖLGESEL KALKINMADA SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ: KONYA BEDESTEN ÖRNEĞİ Öz  PDF
YASEMİN TELLİ ÜÇLER
 
Toplam 37 ögeden 26 - 37 arası << < 1 2 
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar