Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 24 Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği Öz  PDF
Oktay EMİR, Ali AVAN
 
Sayı 21 Konya Ovası ve Çevresinde Yeraltı Sularının Obruk Oluşumlarına Etkisi Öz  PDF
Recep BOZYİĞİT, Tahsin TAPUR
 
Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı Konya İle İlgili Basında Yer Alan Haberlerin Kent İmajı Açısından Değerlendirilesi Öz  PDF
Nur GÖRKEMLİ, Başak SOLMAZ
 
Sayı 7 KONYA BEYLERBEYİ SARAYI Öz  PDF
Bayram ÜREKLİ
 
Sayı 21 Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir?: Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
M. Atilla ARICIOĞLU, Recibe Aslı ERGİN
 
Sayı 47 1927 Genel Nüfus Sayımına Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Konya’nın Demografik Yapısı Öz  PDF
Bektaş KAYA
 
Sayı 31 Konya Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Litürjik Elemanlar: Altar ve Altar Tabanları Öz  PDF
Aytuğ ARSLAN
 
Sayı 38 ILGIN MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YEMEKLERİ Öz  PDF
Nermin Işık, Aysun Kılıçaraslan, Osman Güldemir, Didem Önay Derin, Nimet Barı
 
Sayı 36 Tarihi Çarşılarda Tüketim Ritüelleri: Konya Bedesteni Öz  PDF
Ayşe GEDİKÇİ ÖNDOĞAN
 
Sayı 35 BÖLGESEL KALKINMADA SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ: KONYA BEDESTEN ÖRNEĞİ Öz  PDF
YASEMİN TELLİ ÜÇLER
 
Toplam 35 ögeden 26 - 35 arası << < 1 2 
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar