Yazar Detayları

Ada, Serkan

  • Sayı 29 - Makaleler
    Afetlerde Bilgi ve Teknoloji Yönetimi: G.Antep ve K.Maraş Hastanelerinde Bir Alan Araştırması
    Özet  PDF


ISSN: 1302-1796