Yazar Detayları

AKANDERE, Mehibe

 • Sayı 24 - Makaleler
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği)
  Özet  PDF
 • Sayı 22 - Makaleler
  Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
  Özet  PDF
 • Sayı 22 - Makaleler
  Erkek Maratoncularda Sosyal Çevre ve Ekonomik Durumun Spora Yönelmeye Etkisi
  Özet  PDF
 • Sayı 18 - Makaleler
  HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTELERİN YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Özet  PDF


ISSN: 1302-1796