Yazar Detayları

Acar, Ali, Selçuk Üniversitesi İİBF- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türkiye

  • Sayı 39 - Makaleler
    Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmetkar Liderler ve Örgütsel Güven , Konya-Beyşehir Örneği
    Özet  PDF


ISSN: 1302-1796