Yazar Detayları

ACAR, Ali

  • Sayı 13 - Makaleler
    1980 SONRASI TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN MERKEZ ÖRGÜTÜNDE YAPILAN REFORM ÇALIŞMALARI
    Özet  PDF
  • Sayı 7 - Makaleler
    YÖNETİM-SİYASET İLİŞKİSİNDE KAMUDA PERSONEL POLİTİKALARI
    Özet  PDF


ISSN: 1302-1796