Yazar Detayları

AKÇAKANAT, Özen

  • Sayı 28 - Makaleler
    Devlet Üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri İle Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması
    Özet  PDF


ISSN: 1302-1796